Original Soviet Russian

Soviet russian USSR Partisan Medal 2nd Class

Soviet russian USSR Partisan Medal 2nd Class
Soviet russian USSR Partisan Medal 2nd Class
Soviet russian USSR Partisan Medal 2nd Class
Soviet russian USSR Partisan Medal 2nd Class

Soviet russian USSR Partisan Medal 2nd Class   Soviet russian USSR Partisan Medal 2nd Class

Soviet Russian Partisan Medal 2nd Class.


Soviet russian USSR Partisan Medal 2nd Class   Soviet russian USSR Partisan Medal 2nd Class