Original Soviet Russian

Soviet Russian Original MOVIE Poster Stepmother Samanishvili USSR Shengelaia

Soviet Russian Original MOVIE Poster Stepmother Samanishvili USSR Shengelaia
Soviet Russian Original MOVIE Poster Stepmother Samanishvili USSR Shengelaia
Soviet Russian Original MOVIE Poster Stepmother Samanishvili USSR Shengelaia
Soviet Russian Original MOVIE Poster Stepmother Samanishvili USSR Shengelaia

Soviet Russian Original MOVIE Poster Stepmother Samanishvili USSR Shengelaia    Soviet Russian Original MOVIE Poster Stepmother Samanishvili USSR Shengelaia

ORIGINAL SOVIET MOVIE POSTER (not reprint). Size: 56x49 cm (22 x 19 inch). Printed by "ReklamFilm", USSR, 1978.

Writers: Rezo Cheishvili, Davit Kldiashvili (story). Stars: Vasil Kakhniashvili, Berta Khapava, Imedo Kakhiani, Venera Neparidze, Nodar Chachanidze, Salome Kancheli.


Soviet Russian Original MOVIE Poster Stepmother Samanishvili USSR Shengelaia    Soviet Russian Original MOVIE Poster Stepmother Samanishvili USSR Shengelaia